Slutprov

Slutprovet är en sammanfattning av samtliga kapitel 1-6 och består av både kryssfrågor och ett flertal affärshändelser som ska bokföras. Bokför följande affärshändelser genom att ange korrekt bokföringskonto samt summa i rutorna debet och kredit.

Kryssfrågor: Kryssa för rätt svarsalternativ!

Bokför följande affärshändelser. Ange bokföringskonton och skriv in rätt summa i rutorna debet och kredit.
Vid vissa uppgifter behövs miniräknare.
1. Ett företag köper in varor på 30 000 kr inkl moms, varav moms är 6 000 kr.
Varuinköpet betalas via företagets bankkonto. Bokför varuinköpet.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

2. Företaget vill nu reklamera varorna som de tidigare köpt för 30 000 kr inkl moms, varav moms 6 000 kr. Bokför krediteringen av inköpet samt återbetalningen till företagets bankkonto.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

3. a) Kreditförsäljning av mattor till en kund som uppgår till 50 000 kr inkl moms, varav moms 10 000 kr. Bokför kundfakturan.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

3. b) En del av mattorna som har skickats till kunden har blivit skadade i leveransen.
En kreditfaktura skickas till kunden på 10 000 kr inkl moms, varav moms 2 000 kr.
Bokför kreditfakturan.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

3. c) Kunden betalar fakturan till företagets bankkonto. Bokför inbetalningen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

4. a) Företaget importerar mattor från Tyskland. Fakturan är på 2 000 EURO, valutakurs 9,00 kr. Bokför leverantörsfakturan.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

4. b) När företaget betalar fakturan har EURO kursen stigit till 9,25 kr. Bokför betalningen av fakturan.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

5. Ett större parti mattor säljs till Spanien. Kunden är momsregistrerad i Spanien.
Bokför kundfakturan som är på 25 000 kr.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

6. En faktura som avser leasing av personbil på totalt 3 500 kr inkl. moms. Momsbeloppet på fakturan är 700 kr. Bokför fakturan för leasing av bilen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

7. Bokför lönen efter följande uppgifter:
• Bruttolön tjänsteman: 40 000 kr
• Avdragen preliminärskatt: 10 304 kr
• Nettolön utbetalning: 29 696 kr
• Arbetsgivaravgift: 13 200 kr
• Bilförmån: 2 012 kr

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

8. Företagsägaren har varit på tjänsteresa i Frankrike. Skattefritt traktamente ska nu utbetalas för två heldagar från företagets bankkonto på 1 550 kr. Bokför traktamentet, utbetalningen sker från bankkontot.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

9. En upplupen semesterlön ska bokföras. Karl har haft en årslön på 536 400 kr. I företaget tillämpar de procentregeln (12 %) enligt semesterlagen. Bokför den upplupna semesterlöneskulden samt upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlönen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

10. Fyra anställda på företaget Bello AB har varit på en intern representations lunch. Lunchen betaldes med företagskortet och kostade totalt 1 400 kr inkl moms.
Den ingående momsen är 207,04 kr och kostnaden för representationen är 1 192,96 kr. Bokför representationstillfället.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

11. Företaget RedoLisa AB har erhållit en leverantörsfaktura för tjänstepension.
Totala beloppet på fakturan är 2 000 kr. Bokför leverantörsfakturan för tjänstepension och den särskilda löneskatten.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

12. Bokför händelserna som har skett på skattekontot:

• Inbetalning från företagskontot till skattekontot: 21 897 kr
• Preliminärskatt: 4 635 kr
• Arbetsgivaravgifter: 10 058 kr
• Avdragen personalskatt: 7 204 kr

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

13. a) Sara äger en butik och har skickat in ett utlägg i form av ett kvitto. Hon har köpt kontorsmaterial med privata pengar för totalt 690 kr inkl moms. Bokför utlägget mot Saras avräkningskonto.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

13. b) Saras utlägg ska nu betalas ut till henne. Bokför utbetalningen till Sara från banken.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

14. a) Företaget Uffes snickeri AB har erhållit en faktura i maj för lokalhyra där hyreskostnaden avser juni. Bokför leverantörsfakturan och periodisera den förutbetalda lokalhyran på 12 000 kr exkl moms, moms 3 000 kr.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

14. b) Företaget Uffes snickeri AB har under föregående månad periodiserat en förutbetald lokalhyra på 12 000 kr exkl moms. Återför den periodiserade kostnaden för lokalhyran.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

15. En bilverkstad kommer att fakturera sin kund för lagning av kundens bil efter bokslutet nästa år. Bokför den upplupna intäkten på 5 000 kr exkl moms.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

16. Lagervärdet hos Choklad AB var i början av räkenskapsåret 70 000 kr. Det utgående värdet är 20 000 kr vid bokslutet. Bokför lagerförrändringen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

17. Eriks verkstad AB har köpt en maskin till företaget, anskaffningsvärdet för maskinen var 100 000 kr. Maskinen ska skrivas av enligt plan under 5 år. Vid bokslutet bokförs första årets avskrivning. Bokför årets avskrivning för maskinen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

18. Företaget har sålt en Maskin för 50 000 kr inkl moms. Anskaffningsvärdet av maskinen var 100 000 kr exkl moms. Ackumulerade avskrivningar för maskinen är 20 000 kr. Bokför försäljningen av maskinen, betalningen för maskinen betalas in på företagets bankkonto.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

19. Kalkyler AB visar ett resultat på 800 000 kr före skatt för sitt första räkenskapsår. Företaget beslutar att göra maximal avsättning till en periodiseringsfond. Bokför avsättningen till periodiseringsfonden.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

20. Beräkna årets skatt samt årets resultat efter följande skatteberäkning:

Resultat före skatt: 200 500 kr

Skattemässiga justeringar
Ej avdragsgillakostnader: 6 000 kr
Ej skattepliktiga intäkter: 500 kr
Outnyttjat underskott: 50 000 kr

Beskattningsbar inkomst: XXX XXX kr
Skattesats 20,6 %
Årets skatt: XX XXX Kr
Årets resultat: XXX XXX Kr

Bokför årets skatt samt och årets resultat.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT


Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?