Kapitel 6

Övningar bokslut

1. Mulles bilverkstad AB har mottagit en leverantörsfaktura med fakturadatum i mars som avser verksamhetens lokalhyra för april t.o.m. juni månad. Hela fakturan är på 60 000 kr ink. moms. Bokför leverantörsfakturan samt periodiseringen av lokalhyran.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

2. Utför periodiseringen av lokalhyran avseende april månad på 16 000 kr.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

3. Fabian ska reservera 20 000 kr i bokslutskostnader som avser det nuvarande årets bokslut.
Bokför den upplupna bokslutskostnaden.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

4. Skatterådgivaren Hassan har konsulterat en kund i december men kommer att fakturera kunden i januari nästa år. Intäkten uppgår till 35 000 kr ex moms. Periodisera tillgången av den upplupna intäkten i bokslutet.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

5. Bokför återföringen av den periodiserade upplupna intäkten på 35 000 kr i det nästkommande räkenskapsåret.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

6. Alexander har fakturerat en faktura på 50 000 kr exkl. moms till en kund. Fakturan avser nästa räkenskapsårs hyresintäkt avseende januari månadshyra. Bokför den förutbetalda hyresintäkten.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

7. Företaget Nora AB har fått en förskottsbetalning från en kund på 50 000 kr inkl. moms i december. Företaget kommer att utföra arbetet under nästa räkenskapsår i januari. Bokför Kundfakturan samt periodiseringen av förskottsbetalningen från kunden i bokslutet.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

8. Lagervärdet hos Roliga leksaker AB har ökat med 80 000 kr. Bokför förändringen av lagervärdet.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

9. Nisses verkstad AB har under året köpt en personbil till företaget, anskaffningsvärdet för bilen var 200 000 kr inklusive moms. Bilen ska skrivas av enligt plan under 5 år. Bokför avskrivningen av bilen.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

10. Ett företag har sålt en maskin, försäljningspriset för maskinen var 32 000 kr exkl. moms.
Anskaffningsvärdet för maskinen var 60 000 kr exkl. moms. De ackumulerade avskrivningarna för maskinen är totalt 16 000 kr. Bokför kundfakturan av försäljningen samt borttagningen av maskinen från företagets tillgångar.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

11. Ett företag har sålt en personbil för 62 000 kr. Bilens anskaffningsvärde var 65 000 kr, totalt ackumulerade avskrivningar är 13 000 kr. Bokför försäljningen av bilen samt borttagningen av bilen från företagets tillgångar. Betalningen för bilen betalas in på företagets bankkonto.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

12. Företaget Julgranar AB har haft ett överskott i bokslutet år 2021. Företaget beslutar att avsätta 50 000 kr till en periodiseringsfond. Bokför avsättningen till periodiseringsfonden.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

13. Bolaget har beslutat om utdelning till ägaren på 100 000 kr. Bokför utbetalningen av utdelningen från företagets balanserade resultat som betalas ut via företagets bankkonto.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

14. Bolagstämman har beslutat om utdelning till ägarna på 200 000 kr. Bokför reserveringen av den outtagna utdelningen till ägarna från bolagets balanserade resultat

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

15. Bokför årets skatt som är 17 160 kr samt och årets resultat som är 78 000 kr.

KONTO

BENÄMNING

DEBET

KREDIT

Klicka på knappen ovan för att få dina svar i en sammanställd pdf. Du kan mejla dina svar till dig själv eller till din lärare.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?